مدت حكومت درخشان امام مهدى

 مـا دوران حـكومت و سالهاى زمامدارى امام مهدى علیه السلام را تنها مى تـوانیم از طریق روایاتى كه حدود آن را بیان مى كند بشناسیم . و روایات رسیده در این مورد مختلف است :
1 - دسـتـه اى از روایـات ، مـدت حـكـومـت او را، پـس از قـیـام جـهـانـى اش 7 سال عنوان مى سازد.
2 - بـرخـى از روایـات ، ایـن دوران درخـشـان را بـه حـدود 20 سال تعبیر مى كند.
3 - دسته سوم از 70 سال سخن مى گوید.
4 - و روایاتى هم هست كه عدد دیگرى را نشان مى دهد.
اما به نظر نگارنده ، روایات دسته دوم كه سالهاى حكومت آن حضرت ، پس از قیام براى اصـلاح جـهـان را، حـدود 20 سـال عـنـوان مى كند بیشتر است و بدان دسته بهتر مى توان اعـتـمـاد كـرد. چـرا كـه ایـن گـروه از روایـات از امـامـان اهـل بـیـت علیهم السلام كه خداوند آنان را از هر لغزش و اشتباه و پلیدى ، پاك و پاكیزه ساخته ، رسیده است .
اینك برخى از آن روایات :
1 - امام صادق علیه السلام در این مورد فرمود:
((ملك القائم منا تسع عشرة سنة و اءشهرا.))

یـعـنـى : حـكـومـت درخـشـان و شـكـوهـبـار قـائم مـا، نـوزده سال و چند ماه خواهد بود.
2 - و در بیان دیگرى مى فرماید:
((یملك القائم علیه السلام تسع عشرة سنة و اءشهرا.))

یـعـنى : قائم علیه السلام حدود نوزده سال و چند ماهى پس از قیام جهانى اش حكومت خواهد كرد.
3 - جـابـر بـن یزید جعفى از حضرت باقر علیه السلام پرسید كه : ((سرورم ! قائم عـلیـه السـلام در روزگـار خـویـش چـه مـدت بـه تـدبیر امور و تنظیم شئون امت و حكومت عادلانه جهانى مى پردازد؟))
حـضـرت فـرمـودنـد: ((از روز قـیـام او تـا رحـلتـش ، حـدود نـوزده سال ، فاصله است
روشن است كه این روایت با دو روایت رسیده از امام صادق علیه السلام تناقض و تضادى نـدارد. چـرا كـه طـبق روایاتى كه در بخش ظهور آمد، قیام جهانى آن حضرت اندكى پس از ظـهـورش خواهد بود و قیام و ظهورش ‍ برخلاف پندار بسیارى در دو مرحله خواهد بود، نه یك مرحله


وبلاگ آشـــــــــوب

همــــــه چـــــی بــــرای همــــــه چـــــی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic