پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390  01:18 ب.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: صحیفه سجادیه ،

نیایش آن حضرت در روز عید قربان و جمعه

خدایا، امروز روزی مبارك و فرخنده است و مسلمانان در هر گوشه و كنار زمین، گرد هم آمده‌اند؛ گروهی به نیاز خواهی از تو، عدّه‌ای در طلب نعمت‌هایت، جمعی امیدوار، و دسته‌ای با ترس و لرز، و تو نیازهای ایشان را می‌بینی. حال از تو می‌خواهم كه به لطف و كرم خود، و به آسان بودن خواهش من نزد تو، بر محمد و خاندانش درود فرستی.
خدایا، ای پرودرگار ما، از آنجا كه فرمانرواییِ هستی از آنِ تو، و حمد و ستایش برای توست، و جز تو هیچ خدایی نیست، و تویی آن خداوند بردبارِ بزرگوارِ مهربانِ بخشنده‌ی نعمت و صاحب شكوه و بزرگی و پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمین، از تو می‌خواهم كه هرگاه میان بندگانِ مؤمن خود نیكی و تن درستی و بركت و هدایت و توفیقِ بندگی را تقسیم كنی، یا به كار خیری بر آنان منّت نهی و به وسیله‌ی آن به سوی خود هدایت‌شان فرمایی، یا آنان را نزد خود والا مرتبه گردانی، و یا از خوبی‌های دنیا و آخرت چیزی به آنان عطا كنی، نصیب و بهره‌ی من از این بخشش‌ها را بیفزایی.
خدایا، از آن جا كه فرمانروایی هستی از آنِ تو، و حمد و ستایش برای توست، و جز تو هیچ خدایی نیست، از تو می‌خواهم كه بر محمد ـ كه بنده و فرستاده و حبیب و برگزیده‌ی تو از میان آفریدگان است ـ و خاندان محمد ـ كه نیكان و پاكان و خیرخواهان‌اند ـ درود فرستی؛ درودی كه تنها خود شمارش آن توانی كرد. و ما را در دعاهای شایسته‌ی بندگان مؤمنت كه در این روز تو را می‌خوانند، شریك گردانی، ای پروردگار هستی‌ها، و ما و ایشان را بیامرزی، كه تو بر هر كار توانایی.
خدایا، من با نیاز خود به سوی تو آمده‌ام، و بارِ فقر و احتیاج و تهی دستیِ خود را بر درگاه تو فرود آورده‌ام، در حلای كه اطمینان من به آمرزش و رحمت تو بیش از اطمینانم به كارهایی است كه انجام داده‌ام؛ زیرا عرصه‌ی آمرزش و رحمت تو بسی پهناورتر از محدوده‌ی گناهان من است. پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و خودت هر نیاز مرا برآورده ساز، كه تو بر این كار قدرت داری، و این بر تو آسان است، و من فقیر درگاه تواَم و تو از من بی‌نیازی؛ زیرا به هر خیری كه رسیده‌ام، به لطف تو بوده است، و جز تو كسی بدی‌ها را از من دور نكرده است، و من در كارِ این جهان و آن جهانِ خود، به غیر تو امید ندارم.
خدایا، كسانی آماده و مهیّا شده‌اند كه به امید عطاها و بخشش‌های مخلوقِ تو و رسیدن به صله‌ها و جایزه‌هایش، آهنگِ رفتن به سوی او كنند، اما من، ای خدای نعمت دهنده، امروز خود را مهیّا و آماده كرده‌ام كه به امید آمرزش و احسان تو ساز و برگ سفر بربندم و در طلب عطایا و جایزه‌هایت به سوی تو آیم.
خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و امروز آن امید مرا به ناامیدی بدل مكن، ای آن كه اصرارِ خواهندگان تو را به زحمت نیندازد و عطایت از تو هیچ نكاهد. من نه به دلگرمیِ كار شایسته‌ی خود به سوی تو آمده‌ام، و نه به امید شفاعت هیچ آفریده‌ای، مگر شفاعت محمد و اهل‌بیت او، كه سلام تو بر او و آنان باد.
به درگاهت آمده‌ام، با اقرار به گناه خود و ستمی كه بر خود روا داشته‌ام. آمده‌ام در حالی كه امیدم به آمرزش بزرگ توست كه با آن از خطاكاران درگذشته‌ای، و سرگرمی دراز مدت ایشان به گناه بزرگ، مانع نمی‌شود كه تو همچنان مِهر و مغفرت خود را نصیب آنان فرمایی.
ای آن كه دامنه‌ی رحمتت بسی گسترده، و مجال عفو و بخششت بسیار است. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، ای خدای كریم، ای خدای كریم، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و باز هم رحمت خود را به من كرامت كن، و به فضل خود مرا بنواز، و با آمرزش خود مرا احاطه نما.
خدایا، این جایگاه برای جانشینان و برگزیدگان تو، و مكان امانتداران توست در آن درجات متعالی كه مخصوص ایشان گردانیده‌ای، ولی دیگران به ناحق آن را ربوده‌اند؛ و این، تقدیر تو بوده است. فرمان تو چیرگی ناپذیر است، و از تدبیر ناگزیر تو، هر گونه و هر جا كه اراده كنی، گریزی نیست. از آنجا كه تو به مقتضای حكمت خود از همه داناتری، درباره‌ی آفرینش و اراده‌ی خود متهم نیستی؛ تا این كه برگزیدگان و جانشینانت شكست خوردند و حقّ‌شان از دست برفت، و اینك می‌نگرند كه فرمان تو دگرگون شده، و كتابت به گوشه‌ای افتاده، و واجبات تو از سمت و سویی كه خود مقرّر فرموده‌ای منحرف گردیده، و سنت‌های پیامبرت در حال خود رها شده است.
خدایا، دشمنان ایشان، از پیشینیان و پسینیان، را لعنت فرست، و كسانی را كه به كارهای آنان راضی بوده‌اند، و نیز یاران و پیروان‌شان را لعنت كن.
خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست، كه تو ستوده خصال و بزرگواری؛ همچون درودها و بركات و سلام‌هایت كه بر بندگان برگزیده‌ی خود، ابراهیم و خاندان ابراهیم، فرستاده‌ای. و در گشایش و آسایش و یاری كردن و قدرت بخشیدن و حمایت ایشان تعجیل فرما.
خدایا، مرا از كسانی قرار ده كه تو را یگانه می‌دانند، و حق را پذیرفته‌اند، و فرستاده‌ات را تصدیق كرده‌اند. و پیشوایانی را كه طاعت آنان را لازم گردانده‌ای و برنامه‌ی توحید و ایمان به تو به وسیله و به دست ایشان اجرا می‌شود، از جان و دل پذیرا شده‌اند. چنین باد ای پروردگار هستی‌ها.
خدایا، خشم تو را جز بردباری‌ات فرو نمی‌نشاند، و شدت خشمت را جز بخشش تو مانع نمی‌شود، و در برابر عذاب تو جز رحمتت پناهگاهی نیست، و جز زاری در پیشگاه تو، چیزی مرا از عقابت نجات نمی‌بخشد. پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و ای معبود من، تنها با قدرت خود، كه با آن بندگانِ بی‌جان خود را زنده می‌كنی و سرزمین‌های مرده را حیات می‌بخشی، در كار ما گشایشی حاصل كن.
ای معبود من، مرا به اندوه و غم نمیران تا این كه خواهشم را برآوری و اجابت دعایم را به من بنمایی و طعم تن درستی را تا زنده‌ام به من بچشانی. مرا دشمن شاد مگردان، و او را بر گردن من سوار مكن، و بر من چیره‌اش مساز.
معبود من، اگر تو مرا بلند مرتبه گردانی، چه كسی خوار و ذلیلم تواند كرد؟ اگر تو مرا حقیر سازی، كیست كه سربلندم نماید؟ اگر تو مرا گرامی بداری، چه كسی حقیر و ناچیزم تواند شمرد؟ اگر تو مرا به حقارت درافكنی، دیگر چه كسی گرامی‌ام تواند داشت؟ اگر تو مرا عذاب كنی، كیست كه بر من رحمت آورَد؟ و اگر هلاكم سازی، چه كسی می‌تواند به اعتراض در برابرت بایستد یا از كارِ تو پرسش نماید؟ نیك دانسته‌ام كه حكم تو را ستمی در پی نیست، و تو در انتقام گرفتن شتاب نمی‌ورزی؛ زیرا كسی شتاب می‌كند كه می‌ترسد چیزی را از دست بدهد، و كسی محتاج ستم است كه ناتوان باشد؛ حال آن كه تو ـ ای معبود من ـ از این چگونگی‌ها، برتری و والاتر.
خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا هدف تیرهای بلا، و در برابر طوفانِ خشم خود قرار مده. مهلتم ده و اندوهم را ببَر. دستم را بگیرد و از لغزش نگاه دار و با بلاهای پی در پی میازمای، كه تو ناتوانی و بیچارگی و زاریِ مرا به درگاه خود می‌بینی.
خدایا، من امروز از خشم تو به خودت پناه می‌آورم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در پناه خود گیر.
از شدت خشمت از تو امان می‌طلبم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در امان دار.
از تو می‌خواهم كه مرا از عذاب خود ایمنی بخشی. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا ایمن گردان.
از تو هدایت می‌جویم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا به راه راست ببَر.
از تو می‌خواهم كه یاری‌ام كنی. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا مدد فرما.
از تو رحمت و بخشش می‌طلبم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بر من رحمت آور.
از تو می‌خواهم كه مرا كفایت كنی. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و خود مرا كفایت كن.
رزق و روزیِ خود را از تو می‌خواهم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و روزی‌ام را برسان.
از تو یاری و كمك می‌خواهم. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا یاری ده.
از تو می‌خواهم كه گناهان پیشین مرا بیامرزی. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا بیامرز.
از تو می‌خواهم كه مرا از گناه نگه داری. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا نگاه دار، كه اگر تو بخواهی، من هرگز به كاری كه ناپسند تو باشد، باز نخواهم گشت.
ای پروردگار من، ای پرودرگار من، ای مهربان، ای بخشنده، ای صاحب بزرگی و احسانِ تمام، بر محمد و خاندانش درود فرست و همه‌ی آنچه را از تو خواسته‌ام و طلب كرده‌ام و با آن به تو روی آورده‌ام، به من ارزانی كن. آن را برای من بخواه و مقدّر نمای، و به مقتضای آن فرمان بِران و آن را روا بدار. و در آن خواسته‌ها كه بر می‌آوری، خیر ما قرار ده، و آن را برای من پُر بركت ساز، و با آن بر من تفضّل فرما. و با آنچه به من عطا می‌كنی، نیك بختم گردان، و از فضل خود و نیكی‌های گسترده كه نزد توست بر من بیفزا، كه تو توانگر و بخشنده‌ای، و آن را به نیكی و نعمت‌های آخرت پیوند بزن، ای مهربان‌ترینِ مهربانان.

 

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَوْمَ الْأَضْحَى وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ :

اللَّهُمَّ هَذَا یَوْمٌ مُبَارَكٌ مَیْمُونٌ، وَ الْمُسْلِمُونَ فِیهِ مُجْتَمِعُونَ فِی أَقْطَارِ أَرْضِكَ، یَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَ الطَّالِبُ وَ الرَّاغِبُ وَ الرَّاهِبُ وَ أَنْتَ النَّاظِرُ فِی حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ هَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَیْكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ. وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ، وَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْحَلِیمُ الْكَرِیمُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، مَهْمَا قَسَمْتَ بَیْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ خَیْرٍ أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ هُدًى أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ، أَوْ خَیْرٍ تَمُنُّ بِهِ عَلَیْهِمْ تَهْدِیهِمْ بِهِ إِلَیْكَ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، أَوْ تُعْطِیهِمْ بِهِ خَیْراً مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَنْ تُوَفِّرَ حَظِّی وَ نَصِیبِی مِنْهُ. وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ حَبِیبِكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ خِیَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْأَبْرَارِ الطَّاهِرِینَ الْأَخْیَارِ صَلَاةً لَا یَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَ أَنْ تُشْرِكَنَا فِی صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِی هَذَا الْیَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِینَ، یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لَهُمْ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ. اللَّهُمَّ إِلَیْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِی، وَ بِكَ أَنْزَلْتُ الْیَوْمَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی وَ مَسْكَنَتِی، وَ إِنِّی بِمَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنِّی بِعَمَلِی، وَ لَمَغْفِرَتُكَ وَ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِی، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِیَ لِی بِقُدْرَتِكَ عَلَیْهَا، وَ تَیْسِیرِ ذَلِكَ عَلَیْكَ، وَ بِفَقْرِی إِلَیْكَ، وَ غِنَاكَ عَنِّی، فَإِنِّی لَمْ أُصِبْ خَیْراً قَطُّ إِلَّا مِنْكَ، وَ لَمْ یَصْرِفْ عَنِّی سُوءاً قَطُّ أَحَدٌ غَیْرُكَ، وَ لَا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِی وَ دُنْیَایَ سِوَاكَ. اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ طَلَبَ نَیْلِهِ وَ جَائِزَتِهِ، فَإِلَیْكَ یَا مَوْلَایَ كَانَتِ الْیَوْمَ تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ عَفْوِكَ وَ رِفْدِكَ وَ طَلَبَ نَیْلِكَ وَ جَائِزَتِكَ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ لَا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ ذَلِكَ مِنْ رَجَائِی، یَا مَنْ لَا یُحْفِیهِ سَائِلٌ وَ لَا یَنْقُصُهُ نَائِلٌ، فَإِنِّی لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنِّی بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ، وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ إِلَّا شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ سَلَامُكَ. أَتَیْتُكَ مُقِرّاً بِالْجُرْمِ وَ الْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِی، أَتَیْتُكَ أَرْجُو عَظِیمَ عَفْوِكَ الَّذِی عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِینَ، ثُمَّ لَمْ یَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى عَظِیمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ. فَیَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، وَ عَفْوُهُ عَظِیمٌ، یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ، یَا كَرِیمُ یَا كَرِیمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عُدْ عَلَیَّ بِرَحْمَتِكَ وَ تَعَطَّفْ عَلَیَّ بِفَضْلِكَ وَ تَوَسَّعْ عَلَیَّ بِمَغْفِرَتِكَ. اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِیَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِی الدَّرَجَةِ الرَّفِیعَةِ الَّتِی اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لَا یُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَ لَا یُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِیرِكَ كَیْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ، وَ لِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَیْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ وَ لَا لِإِرَادَتِكَ حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِینَ مَقْهُورِینَ مُبْتَزِّینَ، یَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا، وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَ سُنَنَ نَبِیِّكَ مَتْرُوكَةً. اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ، وَ مَنْ رَضِیَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، كَصَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ تَحِیَّاتِكَ عَلَى أَصْفِیَائِكَ إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ، وَ عَجِّلِ الْفَرَجَ وَ الرَّوْحَ وَ النُّصْرَةَ وَ التَّمْكِینَ وَ التَّأْیِیدَ لَهُمْ. اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ التَّوْحِیدِ وَ الْإِیمَانِ بِكَ، وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِكَ، وَ الْأَئِمَّةِ الَّذِینَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ یَجْرِی ذَلِكَ بِهِ وَ عَلَى یَدَیْهِ، آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ. اللَّهُمَّ لَیْسَ یَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ، وَ لَا یَرُدُّ سَخَطَكَ إِلَّا عَفْوُكَ، وَ لا یُجِیرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا رَحْمَتُكَ، وَ لَا یُنْجِینِی مِنْكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَیْكَ وَ بَیْنَ یَدَیْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ هَبْ لَنَا یَا إِلَهِی مِنْ لَدُنْكَ فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی أَمْوَاتَ الْعِبَادِ، وَ بِهَا تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلَادِ. وَ لَا تُهْلِكْنِی یَا إِلَهِی غَمّاً حَتَّى تَسْتَجِیبَ لِی، وَ تُعَرِّفَنِی الْإِجَابَةَ فِی دُعَائِی، وَ أَذِقْنِی طَعْمَ الْعَافِیَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِی، وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی، وَ لَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِی، وَ لَا تُسَلِّطْهُ عَلَیَّ إِلَهِی إِنْ رَفَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی، وَ إِنْ وَضَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی، وَ إِنْ أَكْرَمْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یُهِینُنِی، وَ إِنْ أَهَنْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یُكْرِمُنِی، وَ إِنْ عَذَّبْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْحَمُنِی، وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَعْرِضُ لَكَ فِی عَبْدِكَ، أَوْ یَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَ لَا فِی نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَ إِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ، وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِیفُ، وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِیراً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ لَا تَجْعَلْنِی لِلْبَلَاءِ غَرَضاً، وَ لَا لِنَقِمَتِكَ نَصَباً، وَ مَهِّلْنِی، وَ نَفِّسْنِی، وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی، وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِبَلَاءٍ عَلَى أَثَرِ بَلَاءٍ، فَقَدْ تَرَى ضَعْفِی وَ قِلَّةَ حِیلَتِی وَ تَضَرُّعِی إِلَیْكَ. أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ الْیَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِذْنِی. وَ أَسْتَجِیرُ بِكَ الْیَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنِی وَ أَسْأَلُكَ أَمْناً مِنْ عَذَابِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ آمِنِّی. وَ أَسْتَهْدِیكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اهْدِنِی وَ أَسْتَنْصِرُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ انْصُرْنِی. وَ أَسْتَرْحِمُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْحَمْنِی وَ أَسْتَكْفِیكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنِی وَ أَسْتَرْزِقُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی وَ أَسْتَعِینُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّی. وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِی، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِی. وَ أَسْتَعْصِمُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اعْصِمْنِی، فَإِنِّی لَنْ أَعُودَ لِشَیْ‏ءٍ كَرِهْتَهُ مِنِّی إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ. یَا رَبِّ یَا رَبِّ، یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ، یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتَجِبْ لِی جَمِیعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ طَلَبْتُ إِلَیْكَ وَ رَغِبْتُ فِیهِ إِلَیْكَ، وَ أَرِدْهُ وَ قَدِّرْهُ وَ اقْضِهِ وَ أَمْضِهِ، وَ خِرْ لِی فِیمَا تَقْضِی مِنْهُ، وَ بَارِكْ لِی فِی ذَلِكَ، وَ تَفَضَّلْ عَلَیَّ بِهِ، وَ أَسْعِدْنِی بِمَا تُعْطِینِی مِنْهُ، وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِكَ وَ سَعَةِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِیمٌ، وَ صِلْ ذَلِكَ بِخَیْرِ الْآخِرَةِ وَ نَعِیمِهَا، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. ثُمَّ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ، وَ تُصَلِّی عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ هَكَذَا كَانَ یَفْعَلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

   


نظرات()  
How do you grow?
چهارشنبه 15 شهریور 1396 02:40 ق.ظ
Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway,
just wanted to say excellent blog!
How much does it cost for leg lengthening?
چهارشنبه 1 شهریور 1396 01:20 ب.ظ
These are really fantastic ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good factors here.
Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

وبلاگ آشـــــــــوب

همــــــه چـــــی بــــرای همــــــه چـــــی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو