دوشنبه 21 شهریور 1390  11:30 ب.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: مقالات مذهبی ، • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

   

   

  نماز شب های ماه شعبان  


  1. نماز شب اول :
  دوازده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره توحید خوانده می شود. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: خدا عطا می فرماید به او ثواب دوازده هزار شهید، و برای او ثواب عبادت دوازده سال را می نویسد، و خارج می شود از گناهان ، مثل روزی که از مادر زاده شده است (
  517).............  2. نماز شب دوم :
  پنجاه رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و معوذین یک مرتبه خوانده می شود.
  3. نماز شب سوم :
  دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده هزار هزار (یک میلیون )می شود.
  4. نماز شب چهارم :
  چهل رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره توحید قرائت می شود. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: هر کسی که این نماز به جا آورد، می نویسد خدا برای او به هر رکعتی ، ثواب هزار هزار (یک میلیون ) سال عبادت و برای او بنا می کند به هر سوره ، هزار هزار (یک میلیون ) شهر و به او ثواب هزار هزار (یک میلیون ) شهید را عطا می فرماید.
  (518)
  5. نماز شب پنجم :
  دو رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، پانصد مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز هفتاد مرتبه صلوات فرستاده می شود.
  (519)
  6. نماز شب ششم :
  چهار رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده می شود.
  (520)
  7. نماز شب هفتم :
  دو رکعت است و در رکعت اول بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، صد مرتبه آیة الکرسی قرائت می شود.
  (521)
  8. نماز شب هشتم :
  دو رکعت می باشد؛ در رکعت اول بعد از حمد، آیه آمن الرسول تا آخر سوره پنج مرتبه و پانزده مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، آیه آخر سوره کهف یک مرتبه و پانزده مرتبه سوره توحید ذکر می گردد.
  9. نماز شب دهم :
  چهار رکعت است ؛ و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره نصر خوانده می شود. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: کسی که این نماز را به جا آورد، البته حرام می کند خدا جسد او را بر آتش و به او به هر آیه ، ثواب دوازده شهید از شهدای بدر را و ثواب علما عطا می کند.
  10. نماز شب دهم :
  چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، آیة الکرسی یک مرتبه و سوره کوثر نیز سه مرتبه قرائت می شود. ثواب این نماز صد هزار حسنه ، صد هزار درجه بالا رفتن ، صد هزار در برای او باز شدن ، و آمرزیدن پدر و خود و همسایگانش می باشد.
  (522)
  11. نماز شب یازدهم :
  هشت رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره کافرون قرائت می گردد. خداوند به این شخص به هر رکعتی ، باغی از باغهای بهشت را عطا می کند.
  (523)
  12. نماز شب دوازدهم :
  دوازده رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره تکاثر خوانده می شود. ثواب این نماز، آمرزش چهل ساله گناهان او و بلند شدن چهل درجه برای او و استغفار چهل هزار ملک برای او و ثواب کسی که شب قدر را درک کرده باشد می باشد.
  13. نماز شب سیزدهم :
  دو رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، سوره والتین یک مرتبه خوانده می شود.
  14. نماز شب چهاردهم :
  چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره والعصر تکرار می گردد. ثواب این نماز، ثواب نمازگزاران از زمان آدم تا روز قیامت و برانگیخته شدن او در حالی که صورتش از خورشید و ماه نورانی تر می باشد و موجب آمرزش او می گردد.
  (524)
  15. نماز شب پانزدهم (شب میلاد امام زمان (عج ):
  چهار رکعت است و ما بین نماز مغرب و عشا و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه توحید (به روایتی یازده مرتبه ) خوانده می شود. بعد از نماز ده مرتبه گفته می شود: یا رب اغفرلنا و نیز ده مرتبه یا رب ارحمنا و باز ده مرتبه یا رب تب علینا و بیست و یک مرتبه سوره توحید و سپس ‍ می گویند: سبحان الذی یحیی و الموتی و یمیت الاحیاء و هو علی کل شیی قدیر . در پایان نیز ده مرتبه ذکر می شود: استجاب اللّه له و قضی حوائجه فی الدنیا و الاخرة و اعطاه اللّه کتابه بیمینه و کان فی حفظ اللّه الی قابل .
  (525)
  16. نماز شب شانزدهم :
  دو رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه آیة الکرسی و پانزده مرتبه سوره توحید قرائت می گردد. که ثوابش ، بنای هزار قصر در بهشت است .
  (526)
  17. نماز شب هفدهم :
  دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، هفتاد و یک مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز، هفتاد مرتبه استغفار می گردد.
  (527)
  18. نماز شب هجدهم :
  ده رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره توحید ذکر می گردد.
  (528)
  19. نماز شب نوزدهم :
  دو رکعت می باشد و بعد از حمد، پنج مرتبه آیه قل اللهم مالک الملک
  (529) قرائت می شود. از ثواب های این نماز، خارج شدن والدین می باشد از آتش ، اگر در آتش باشند.(530)
  20. نماز شب بیستم :
  چهار رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پانزده مرتبه سوره نصر خوانده می شود. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: کسی که این نماز را بخواند قسم را آنچنان کسی که مرا بر حق به پیغمبری مبعوث کرد! خارج نمی شود از دنیا تا مرا در خواب ببیند و می بیند جایگاه خود را در بهشت و باکرام البررة محشور می شود.
  (531)
  21. نماز شب بیست و یکم :
  هشت رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و معوذتین (ناس و فلق ) یک مرتبه ذکر می گردد.
  (532)
  22. نماز شب بیست و دوم :
  دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره کافرون و توحید، پانزده مرتبه خوانده می شود.
  (533)
  23. نماز شب بیست و سوم :
  سی رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره زلزلت قرائت می شود.
  24. نماز شب بیست و چهارم :
  دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره نصر خوانده می شود.
  25. نماز شب بیست و پنجم :
  ده رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره تکاثر خوانده می شود. ثواب این نماز، ثواب هفتاد پیغمبر است .
  (534)
  26. نماز شب بیست و ششم :
  ده رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه آیه آمن الرسول قرائت می گردد. خداوند به این شخص در روز قیامت ، شش نور عطا می کند.
  (535)
  27. نماز شب بیست و هفتم :
  دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره اعلی را خوانده می شود.
  (536)
  28. نماز شب بیست و هشتم :
  چهار رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، یک مرتبه سوره توحید، ناس و فلق قرائت می شود.
  (537)
  29. نماز شب بیست و نهم :
  ده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره تکاثر، ده مرتبه معوذتین (ناس و فلق ) و ده مرتبه سوره توحید خوانده می شود. از ثواب این نماز، گذشتن از صراط مثل برق است .
  30. نماز شب سی ام :
  دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره اعلی خوانده و بعد از سلام ، صد مرتبه صلوات فرستاده می شود. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: قسم به آنچنان کسی که مرا به حق به پیغمبری مبعوث کرد! به درستی که بلند می کند خدا برای او هزار هزار (یک میلیون ) شهر در جنت النعیم و اگر جمع شوند اهل آسمانها و زمین که ثوابش را شمارش کنند، نتوانند و بر می آورد برای او هزار حاجت .
  (538)

     


  نظرات()  
  backlinks
  پنجشنبه 14 فروردین 1399 07:24 ب.ظ
  Thanks.
  best 3 pocket knives
  پنجشنبه 19 مهر 1397 01:54 ب.ظ
  Ԝrite more, thats aalⅼ I have to say. Ꮮitеraⅼly, it seems as
  though you relied on the video to make yoiur point.

  Yоu dеfinitely know what уoure talking about, why waste your intelligence on just posting videos to youг
  site when yуou could bе gіving uss something informative to read?
  grouchyklutz8693.snack.ws
  چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:51 ب.ظ
  Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where
  I could get a captcha plugin for my comment form?
  I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding
  one? Thanks a lot!
  How much does it cost for leg lengthening?
  یکشنبه 15 مرداد 1396 04:56 ب.ظ
  Stunning quest there. What happened after?
  Good luck!
  manicure
  جمعه 8 اردیبهشت 1396 10:46 ب.ظ
  I'm very happy to uncover this website. I wanted to thank you for
  your time due to this fantastic read!! I definitely
  appreciated every bit of it and i also have you saved as a favorite to see new things in your site.
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر

  وبلاگ آشـــــــــوب

  همــــــه چـــــی بــــرای همــــــه چـــــی
  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو