سه شنبه 22 شهریور 1390  01:52 ق.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: مقالات مذهبی ،

بسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

 

 

نماز شب های ماه رجب  


1. نماز شب اول :
بعد از نماز مغرب ، بیست رکعت به جا آورد؛ هر دو رکعت به یک سلام . و در هر رکعت سوره حمد و توحید یک مرتبه خوانده شود.
(493)
2. نماز شب دوم :.....


ده رکعت است و در هر رکعت حمد و سوره کافرون را یک مرتبه بخواند.
(494)
3. نماز شب سوم :
ده رکعت است ؛ در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره نصر را پنج مرتبه بخواند. کسی که این نماز را بخواند بنا می کند خدا برای او قصری در بهشت که عرض و طولش هفت مرتبه از دنیا وسیع تر است و ندا می کند یک منادی از آسمان ، که بشارت باد دوست خدا را به کرامت عظیمی و رفاقت نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین .
(495)
4. نماز شب چهارم :
صد رکعت است : یعنی پنجاه نماز دو رکعتی ، در هر رکعت اول ، بعد از حمد سوره فلق و در هر رکعت دوم بعد از حمد، سوره ناس یک مرتبه خوانده می شود.
5. نماز شب پنجم :
شش رکعت است ؛ حمد یک مرتبه و سوره توحید بیست و پنج مرتبه ذکر می گردد. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: کسی که این نماز را به جا آورد خدا به او عطا می کند ثواب چهل پیغمبر و چهل شهید و می گذرد بر صراط مثل برق درخشنده بر یک اسبی از نور.
6. نماز شب ششم :
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، آیة الکرسی را هفت مرتبه ، بخواند.
7. نماز شب هفتم :
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید، ناس و فلق هر یک سه مرتبه و بعد از نماز ده مرتبه صلوات و ده مرتبه تسبیحات اربعة قرائت می شود.
8. نماز شب هشتم :
بیست رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره فلق و ناس هر یک سه مرتبه بخواند.
9. نماز شب نهم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره تکاثر قرائت می گردد.
(496)
10. نماز شب دهم :
دوازده رکعت است و بعد از نماز مغرب خوانده می شود. و باید بعد از حمد، سه مرتبه سوره توحید بخواند.
(497)
11. نماز شب یازدهم :
دوازده رکعت است ؛ که باید حمد یک مرتبه و دوازده مرتبه آیة الکرسی ذکر شود.
12. نماز شب دوازدهم :
دو رکعت است و حمد یک مرتبه ، آیه آمن الرسول تا آخر سوره بقره ، که این دو آیه را باید ده مرتبه در هر رکعت بخواند.
13. نماز شب سیزدهم (شب ولادت حضرت علی علیه السلام )
ده رکعت است ؛ در هر رکعت اول بعد از حمد، سوره عادیات و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره تکاثر را بخواند. (پنج تا دو رکعت ). پیامبر اسلام صل الله علیه و آله فرمود: بیامرزد خدا گناهانش را، و اگر عاق والدین بوده باشد راضی می شود خداوند سبحان از او، در قبر منکر و نکیر نزدیکش ‍ نمی آیند و نمی ترسانند او را، و می گذرد بر صراط مثل برق جهنده ، و نامه عملش را به دست راستش می دهند و سنگین می شود میزانش ، و عطا کرده می شود در جنت فردوس هزار شهر.
14. نماز دیگر شب سیزدهم :
دو رکعت است و در هر یک بعد از حمد، سوره یس و ملک و اخلاص ‍ خوانده شود.
(498)
15. نماز شب چهاردهم :
سی رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید و آیه آخر سوره کهف ، یعنی قل انما اءنا بشر مثلکم را تا آخر سوره بخواند.
(499)
16. نماز شب پانزدهم :
دوازده رکعت است ؛ بعد از حمد، هر سوره ای که خواستی بخوان و وقتی که از نماز فارغ شدی ، سوره حمد را یک مرتبه و سوره فلق ، ناس و توحید و آیة الکرسی ، هر یک را چهار مرتبه بخوان و بعد از تسبیحات اربعه ، چهار مرتبه بگو: اللّه اللّه ربی لا اشرک به شیئا ما شاء اللّه لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم .
(500)
17. نماز روز پانزدهم :
رسول خدا صل الله علیه و آله به سلمان فرمود: ده رکعت ، در هر رکعت ، حمد یک مرتبه و سوره توحید و کافرون هر یک را سه مرتبه بخوان . وقتی که سلام نماز را دادی ، دست ها را به سوی آسمان بلند کن و بگو: لا اله الا اللّه وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیی قدیر الها واحدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا . پس دست ها را به صورتت بکش .
(501)
18. نماز شب شانزدهم :
سی رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را ده مرتبه بخوان .
(502)
19. نماز شب هفدهم :
مثل شب قبل ، سی رکعت است ، در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید را بخوان .
(503)
20. نماز شب هجدهم :
دو رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید، فلق و ناس هر یک را، ده مرتبه بخوان .
(504)
21. نماز شب نوزدهم :
چهار رکعت می باشد و بعد از حمد، پانزده مرتبه آیة الکرسی و پانزده مرتبه سوره توحید را بخوان .
(505)
22. نماز شب بیستم :
دو رکعت است و بعد از حمد در هر رکعت سوره قدر را بخوان .
23. نماز شب بیست و یکم :
شش رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره کوثر و ده مرتبه سوره توحید را بخوان .
(506)
24. نماز شب بیست و دوم :
هشت رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره کافرون را بخوان و بعد از فارغ شدن از نماز، ده مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و ده مرتبه استغفار کن .
در روایت برای این نماز، ثواب هفتاد پیغمبر منظور شده است .
(507)
25. نماز شب بیست و سوم :
دو رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنج مرتبه سوره والضحی را بخوان .
رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: خداوند به کسی که این نماز را به جا آورد به عدد هر حرف و مؤ منی درجه در بهشت عطا می فرماید و عطا می کند خدا به او ثواب هفتاد حج و ثواب کسی که هزار مریض را عیادت کرده باشد و ثواب کسی که هزار حاجت مسلمی را برآورده باشد.
(508)
26. نماز شب بیست و چهارم :
چهل رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، آیه آمن الرسول بما انزل الیه و سوره توحید را یک مرتبه بخوان .
پیامبر صل الله علیه و آله فرمود: خدای تعالی برای او هزار حسنه قرار دهد و محو می کند از او هزار سیئه و مرتفع می شود از برای او هزار درجه و از آسمان هزار ملک نازل می شود که دست های خود را بلند کرده و صلوات می فرستند بر او، و خدا سلامتی دنیا و آخرت را روزی او می کند و مثل این است که درک کرده باشد شب قدر را.
27. نماز شب بیست و سوم :
بیست رکعت است ؛ بین نماز مغرب و عشا. در هر رکعت بعد از حمد، آیه آمن الرسول و سوره توحید را یک بار بخوان .
(509)
28. نماز شب بیست و ششم :
دوازده رکعت است . بعد از حمد، چهل مرتبه و بنا به روایتی چهار مرتبه سوره توحید را بخوان .
رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: ملائکه با او مصاحفه می کنند و کسی را که ملائکه با او مصافحه کنند، ایمن است از ماندن بر صراط و حساب و میزان .
(510)
29. نماز شب بیست و هفتم (شب بعثت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله ):
دوازده رکعت است ؛ در هر رکعت حمد و معوذتین (ناس و فلق ) و توحید را چهار مرتبه بخوان و بعد از نماز چهار مرتبه بگو: لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و الحمد لله و سبحان اللّه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم . پس ‍ دعا کن به هر چه بخواهی .
(511)
30. نماز روز بیست و هفتم :
دوازده رکعت می باشد و در هر رکعت ، حمد و هر سوره که بخواهد، بخواند و بعد از فارغ شدن از دوازده رکعت ، سوره حمد را و سوره توحید، فلق و ناس هر یک را چهار مرتبه بخواند و بگوید: لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم .
و چهار مرتبه بگوید: اللّه اللّه ربی لا اشرک به شیئا و چهار مرتبه بگوید: لا اشرک بربی احدا.
(512)
31. نماز شب بیست و هشتم :
دوازده رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره اعلی و ده مرتبه سوره قدر را بخواند و بعد از اتمام رکعات ، صد مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد و صد مرتبه استغفار کند. رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: هر کسی که این نماز را به جا آورد، خدا از برای او ثواب عبادت ملائکه را می نویسد.
(513)
32. نماز شب بیست و نهم :
مانند نماز شب بیست و هشتم می باشد.
33. نماز شب سی ام
ده رکعت است ؛ در هر رکعت بعد از حمد، سوره توحید را ده مرتبه بخوان . رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: کسی که این نماز را به جا آورد، عطا می کند خدا به او در جنت فردوس ، هفت شهر را و از قبرش در حالی که صورتش مثل ماه شب چهارده است خارج می شود و می گذرد بر صراط، مثل برق خاطف و از آتش نجات می یابد.
نماز دیگر شب سی ام ، همان نماز حضرت سلمان است .
(514)

   


نظرات()  
How do you get a growth spurt?
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:41 ق.ظ
I am really impressed with your writing skills and
also with the layout on your blog. Is this a paid
theme or did you customize it yourself? Anyway keep up
the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this one these
days.
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 06:12 ب.ظ
I love what you guys tend to be up too. This
kind of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to my blogroll.
Why do they call it the Achilles heel?
چهارشنبه 1 شهریور 1396 02:12 ب.ظ
Hi there to every one, it's in fact a good for me to visit this site, it
consists of valuable Information.
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:56 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It
really helpful & it helped me out a lot. I hope to offer something back and help others
like you helped me.
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 02:18 ب.ظ
When someone writes an article he/she maintains the plan of
a user in his/her brain that how a user can know it.

Thus that's why this article is amazing. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

وبلاگ آشـــــــــوب

همــــــه چـــــی بــــرای همــــــه چـــــی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic