سه شنبه 20 تیر 1391  03:22 ب.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: زندگی نامه ،


ولادت و تحصیلات

آیت الله میرزا جواد تبریزی در سال 1305 شمسی در شهرستان تبریز در میانخانواده ای مذهبی چشم به جهان گشودند.
تحصیلات علوم جدید تا پایان سال دومدبیرستان را در همان شهر به آخر رساندند. ایشان به خاطر برخورداری از هوش و استعدادسرشار، از همان زمان طفولیت، مورد توجه خاص اطرافیان قرار گرفت به طوری که هنگامتحصیل مدیران و معلمان وی، تعجب میکردند و اعتقاد داشتند که ایشان از نظر درکمطالب، از استعداد بالایی برخوردار است به همین جهت، همواره او را برای رسیدن بهحرفه ای خاص مورد تشویق و تحسین قرار میدادند.
اما معظم له به خاطر علاقه زیادبه مکتب غنی اهل بیت (علیهم السلام) و روحانیت شیعه، تصمیم گرفت تا در این مسیرمقدس وارد شود.
لذا پس از سپری نمودن تحصیلات جدید، با شوق فراوان و علیرغممخالفت اطرافیان، به مدرسه طالبیه تبریز روی آورد و در سال 1323 در سن 18 سالگیتحصیل علوم دینی را آغاز نمود و طی چهار سال، مقدمات و مقداری از دروس سطح را درشهر تبریز به پایان رساند.حضور در حوزه های علمیه

الف) عزیمت به حوزه علمیه قم:

استاد معظم، آیت الله تبریزی در سال 1327 شمسی شهر تبریز را ترک نمود و واردحوزه علمیه قم شد.
ایشان در قم دوره سطح را به پایان برده و در اوج شکوفایی علمو فقاهت و غنای حوزه وارد درس خارج اساتیدی همچون مرحوم آیت الله العظمی سید محمّدحجت و مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (قدس الله اسرارهما) شدند و همزمان با آنمشغول تدریس کتب سطح نیز گردیدند. این افاده و استفاده 5 سال یعنی تا.............


ولادت و تحصیلات

آیت الله میرزا جواد تبریزی در سال 1305 شمسی در شهرستان تبریز در میانخانواده ای مذهبی چشم به جهان گشودند.
تحصیلات علوم جدید تا پایان سال دومدبیرستان را در همان شهر به آخر رساندند. ایشان به خاطر برخورداری از هوش و استعدادسرشار، از همان زمان طفولیت، مورد توجه خاص اطرافیان قرار گرفت به طوری که هنگامتحصیل مدیران و معلمان وی، تعجب میکردند و اعتقاد داشتند که ایشان از نظر درکمطالب، از استعداد بالایی برخوردار است به همین جهت، همواره او را برای رسیدن بهحرفه ای خاص مورد تشویق و تحسین قرار میدادند.
اما معظم له به خاطر علاقه زیادبه مکتب غنی اهل بیت (علیهم السلام) و روحانیت شیعه، تصمیم گرفت تا در این مسیرمقدس وارد شود.
لذا پس از سپری نمودن تحصیلات جدید، با شوق فراوان و علیرغممخالفت اطرافیان، به مدرسه طالبیه تبریز روی آورد و در سال 1323 در سن 18 سالگیتحصیل علوم دینی را آغاز نمود و طی چهار سال، مقدمات و مقداری از دروس سطح را درشهر تبریز به پایان رساند.حضور در حوزه های علمیه

الف) عزیمت به حوزه علمیه قم:

استاد معظم، آیت الله تبریزی در سال 1327 شمسی شهر تبریز را ترک نمود و واردحوزه علمیه قم شد.
ایشان در قم دوره سطح را به پایان برده و در اوج شکوفایی علمو فقاهت و غنای حوزه وارد درس خارج اساتیدی همچون مرحوم آیت الله العظمی سید محمّدحجت و مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (قدس الله اسرارهما) شدند و همزمان با آنمشغول تدریس کتب سطح نیز گردیدند. این افاده و استفاده 5 سال یعنی تا سال 1332 شمسیطول کشید. در طول این مدت، 4 سال نزد آیت الله رضی زنوزی تبریزی استفاده کاملنمودند و در نزد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در فقه و اصول بهره لازم را بردند وموفقیت ایشان تا جایی بود که استادشان مرحوم بروجردی (قدس سره) ایشان را به عنوانممتحن طلاب حوزه، انتخاب نمودند.
معظم له در طول سالیان اولیه اقامت در قمبیشترین تدریس را در مسجد نور مقابل شیخان داشتند که طلاب و فضلاء بسیاری از محضردرسشان فیض میبردند.

ب) عزیمت به نجف اشرف

استاد بزرگوار، علاقه وافری به ادامه درس و بحث، آن هم از منبع پر فیض علوی (ع)و جوار مرقد مطهر امیر مؤمنان علی (علیه السلام) داشتند. یکی از آرزوهای ایشان، اینبود که به نجف اشرف عزیمت نمایند امّا به خاطر فقدان امکانات و وجود مشکلات، آرزوییدور مینمود ولی ایشان آنچنان عاشق این سفر بود که از هر فرصتی برای این کار استفادهمینمود. معظم له روزی در محضر علماء و بعضی از مراجع وقت آن زمان در قم نشسته بودندکه بحثی علمی پیش میآید و تنها کسی که به خوبی از عهده جواب برآمدند ایشان بودند کهباعث خوشحالی جمع میشود و از ذکاوت و هوش ایشان متعجب میگردند. در این میان شخصتاجری (حاج یعقوب ایپکچی) که فردی متدین و علاقمند به روحانیت بوده است و در آنمجلس حضور داشته، بعد از اتمام جلسه از استاد میخواهد که قدری صبر کند و سپس بعد ازخلوت شدن مجلس با ایشان به صحبت میپردازد و از ایشان میخواهد تا اگر خواسته ایدارند بفرمایند تا برایشان انجام دهند، حضرت استاد پاسخ میدهند: که "من خیلی علاقهدارم برای ادامه درس و بحث به نجف بروم ولی به دلیل فقدان امکانات نمیتوانم". آنشخص، امکانات و خرج سفر ایشان را فراهم میکند و استاد عزیز ما، حضرت آیت اللهالعظمی تبریزی بعد از گذشت 5 سال از حضور در حوزه علمیه مقدسه قم، در سال 1332 شمسیجهت ادامه تحصیلات به نجف اشرف عزیمت نمودند و تا سالها نیز بدون اینکه از شهریه ووجوهات استفاده کنند با امکانات همان شخص، در نجف به درس و بحث پرداختند. حضرتاستاد، در نجف اشرف در محضر درس اساتید برجسته و عالیمقام آن زمان حاضر شده و بهخوشه چینی پرداختند. اما عمدتاً از افاضات مرحوم آیت الله حاج سید عبدالهادی شیرازی (رحمه الله) و مرحوم آیت الله العظمی خوئی (رحمه الله) استفاده کردند و در بدو ورودبه درس ایشان، توجه استاد را به خود جلب کرد به طوری که به شورای استفتاء معظم لهدعوت شدند. در آن روزگار، حوزه های درس نجف اشرف در اوج شکوفائی و شور و نشاط بود.لذا معظم له با تمام توان و تلاش خود در محضر اساتید حاضر شدند و از موقعیتی کهفراهم آمده بود کمال استفاده را نمودند تا به مدارج عالی علم و مقام بلند اجتهادنائل آمدند.
استاد عزیز در ابتدای ورود به نجف اشرف، حجره ای در مدرسه قوامالسلطنه شیرازی تهیه کردند و مشغول تدریس مکاسب و کفایه در مسجد خضراء و عمران شدندو روز به روز بر وسعت حوزه درسیشان افزوده میگردید تا جایی که عده زیادی از فضلاءاز محضر درس ایشان استفاده نمودند و با تقاضای آنان، درس خارج استاد تشکیل گردید وشاگردان خویش را از شجر پر ثمر فقه اهل بیت (علیهم السلام) بهره مندگردانیدند.
هنگامی که استاد بزرگوار به نجف مشرف شدند، در حجره آیت الله العظمیشهید میرزا علی غروی (رحمه الله) در مدرسه خلیلی مهمان شدند سپس حجره ای در مدرسهقوام نزدیک مسجد طوسی در اختیار معظم له قرار دادند و از ابتدای امر، استاد در درسامام خوئی (رحمه الله) شرکت میکردند و درس اصول بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجدخضراء بود که در آن زمان بحث در خصوص (هل یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیة أم لا)بوده و استاد بزرگوار بعد از اشکال در قسمتی از درس، بحثی با استاد خود سید الخوئی (رحمه الله) میکنند و فردای آن روز سید الخوئی از یکی از نزدیکان درسشان بنام آقایتوحیدی تبریزی سؤال میکند این آقا کیست؟ گفته بود اهل تبریز است و از قم آمده! سیدالخوئی (رحمه الله) فرموده بودند این شخص آینده درخشانی دارد! و حضرت استاد همزمانبا وفات سید الحکیم به تدریس خارج فقه بر طبق مکاسب و همچنین اصول از اول دورهمیپردازند. و بعد از اطلاع سید الخوئی از شروع درس خارج ایشان به استادمان تبریکمیگوید و مرحوم آقای مشکینی هنگامی که در نجف بودند از سید الخوئی در خصوص استادبزرگوار سؤال کردند که سید الخوئی در جواب میفرماید: میرزا جواد فاضل و مجتهد مطلقاست.
حضرت آیت الله العظمی تبریزی (دام عزه) را میتوان یکی از شاگردان برجسته ومبرز مرحوم آیت الله العظمی خوئی (رحمه الله) به حساب آورد که همیشه مورد عنایت وتوجه خاص استادشان بودند و در اغلب جلسات علمی خصوصی استادشان نیز شرکت مینمودند ودر بحثها و درسها با طرح اشکالات و مطرح کردن فروعات، بر بار علمی محفل میافزودند.معظم له طرف مشورت آیت الله خوئی (رحمه الله) بودند و از اصحاب استفتاء به شمارمیرفتند و در سفرهایی مثل کوفه و کربلا، نیز ملازم استادشان بودند. این مرجع والا،علاوه بر تدریس و تحقیق در حوزه علمیه نجف، از امر تبلیغ احکام و مسائل دینی مردمنیز غافل نبودند و در ایام تبلیغی و فرصتهای مناسب به نقاط مورد احتیاج تشریفمیبردند و به تبلیغ احکام الله میپرداختند و از آنجا که گفتارشان با عمل آمیختهبوده است این تلاشها، اثر بسیار مطلوبی را به جای گذارده است که میتوان گفت ناشی ازاخلاق و روش برخورد ایشان با مردم است و میتوان ادعا نمود که ایشان موجب پایه گذاریتشیع در منطقه ای از کرکوک عراق بوده اند به طوری که اکثر مردم آن مناطق بواسطهآشنایی با ایشان به مکتب غنی اهل بیت (علیهم السلام) رویآوردند.

عزیمت به ایران

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی پس از گذشت 23 سال حضور دائم و فعال وجدّی در حوزه مقدس نجف اشرف و استفاده و افاده و تحقیق و تدریس و تبلیغ، سرانجام درسال 1355 شمسی به هنگام مراجعت از زیارت سید الشهداء حسین بن علی (علیهما السلام)به سمت نجف، توسط رژیم بعث عراق دستگیر و به ایران فرستاده شدند.
پس از ورود بهایران، مجدداً به حوزه علمیه قم مشرف و فعالیتهای خود را از سر گرفتند و هم اکنون،ایشان همچنان از تمامی وقت خود در مسیر تحقیق و تألیف و بحث و تدریس و تربیتشاگردان استفاده مینمایند. معظم له در طول سالیان دراز تدریس، هزاران طلبه فاضل رابه جامعه اسلامی تحویل داده اند و در طول این مدت حوزه درس ایشان یکی از شلوغترینحوزه های درسی بوده است و فعلاً نیز درس خارج فقه ایشان که صبحها در مسجد اعظم قمبرگزار میگردد یکی از پر رونق ترین درسهای حوزه است. حضرت استاد در بیان مطالببسیار دقیق و نکته پردازند و به خاطر آنکه واقعاً درسی مجتهد پرور است فضلایی قویرا به خود جلب کرده است.

روحیات و نکات برجسته اخلاقی

به اعتراف همگان، استاد دارای روحیات و نکاتی است درس آموز و جالب که هر طالبیرا به خود جلب میکند و محبتش را در دل او میافکند. گرچه باید گفت نمیتوان تمامویژگیها را بیان کرد، چرا که بسیاری از آنها از امور باطنی و قلبی است و از دید ماپنهان، اما چند ویژگی را به عنوان نمونه متذکر میشویم:

الف) تواضع و فروتنی شدید:

ایشان با اینکه از نظر علمی و عملی استادی برجسته و بزرگوارند ولی در عین حال باعموم افراد بخصوص شاگردان خود با کمال تواضع، برخوردی پدرانه دارند. هیچگاه دیدهنشده است که در پاسخ به اشکال کسی، او را بکوبند یا از دادن پاسخ، شانه خالی کنندبلکه با گفتن "من در خدمت شما هستم" او را به نقد و اشکال تشویق میکنند. خلاصه آنکهبین استاد و شاگردانش روابطی عاطفی حکمفرماست و اگر وقت داشته باشند گاهی به منزلشاگرد خود نیز میروند و اگر خبر پیدا کنند که یکی از آنها مشکل دارد در صدد رفعمشکل برمیآیند و از هر گونه مساعدتی دریغ نمیورزند و متقابلاً شاگردان هم با شناختیکه از استاد دارند، وی را الگوی اخلاقی و پدر خود میدانند. استاد با کمال تواضع، هرروزه حتی روزهای تعطیل و جمعه تا نزدیک ظهر در منزل جوابگوی مسائل علمی طلاب وفضلاء میباشند.

ب) بیتوجهی به ظواهر دنیوی

ایشان با اینکه در این موقعیت، میتوانند از امکانات بسیاری استفاده نمایند امادر عین حال از کمترین آن بهره میبرند و از نظر منزل و امکانات رفاهی به اقل ضرورتاکتفا مینمایند و کمترین بهره شخصی را از وجوهات و سهم مبارک امام (علیه السلام)میبرند. حتی از اینکه با وجوهات به زیارت ثامن الائمه حضرت رضا (علیه السلام) مشرفشوند امتناع دارند. معظم له مایل به هیچگونه تشریفات و تجملات و نام و عنوانینیستند و به جرأت میتوان گفت، خود ایشان قدمی برای مطرح شدن و مرجعیت برنداشته اند.رضایت به انتشار عکس خود ندادند و حاضر به مصاحبه در مورد معرفی خودشان و بیانزندگی خود نشدند که به عنوان مثال، برای تهیه این زندگینامه بارها به ایشان مراجعهگردید ولی قبول نفرمودند.
مکرراً از مناطق مختلف داخل و خارج از کشور جهت مصاحبهو معرفی ایشان و درج در مجلات و روزنامه ها مراجعه مینمایند اما ایشان حاضر نیستندوقت خود را صرف این کارها نمایند و میگویند "من معذور هستم". بدون هیچ تکلفی، پیادههر روز به درس میروند و به منزل باز میگردند و گاه، مسافت طولانی را پیاده طیمینمایند با اینکه حدود 20 سال است معظم له صاحب رساله توضیح المسائل هستند و بهمعنی واقعی مجتهد و مرجعی قوّی و دقیق میباشند، ولی هیچگاه در پی تبلیغ از خودنبوده و نیستند و قلباً هم مایل به تعریف و تمجید و تبلیغ دیگران نمیباشند. در مصرفنمودن سهم مبارک امام (علیه السلام) دقت کافی را به خرج میدهند تا بجا صرف گردد.سالیان دراز است که ایشان در فصل تابستان و گرمای طاقت فرسای قم، همچنان در منزل بهسر میبرده اند و از رفتن به جاهای خنک امتناع داشته اند همانگونه که در ایام جنگتحمیلی و موشک باران شهر مقدس قم نیز ایشان حاضر به ترک منزل و شهر نشدند ومیفرمودند:
"چرا باید عده ای زیر موشک باشند و ما راحت باشیم؟" زمانی که این شهرمقدس مورد هجوم وحشیانه موشکها و هواپیماهای دشمن قرار گرفته بود، چندین بار مقارنبرگذاری درس معظم له، این حملات انجام گرفت ولی ایشان کرسی درس را ترک ننموده و درهمان حال، به تدریس ادامه دادند.
هنگامی که مسئولین شهر از حضور ایشان در شهر قم (با وجود بمباران شدید و خالی شدن شهر) مطلع شدند تصمیم گرفتند که سنگرهایی از پیشساخته شده را به بیت ایشان منتقل نمایند که معظم له موافقت ننمودند.
بارهامشاهده شد که در هنگام حمله رزمندگان اسلام بر کفر، مشغول دعای توسل هستند و طبقنقل نزدیکانشان، در آن موقعیت، حال استاد به گونه ای منقلب بود که کسی جرأت نمیکردبا ایشان سخن بگوید. علاقه ایشان به رزمندگان، فوق العاده بود و در محافل مختلف ازآنها به عنوان بهترین انسانهای روی زمین نام میبردند. لذا با توصیه ایشان، تعدادزیادی از شاگردانشان در جبهه های نور علیه ظلمت شرکت جستند و عده ای نیز به فیضشهادت نائل آمدند.
در یکی از سالهای جنگ تحمیلی قبل از فرا رسیدن ماه مبارکرمضان، در آخرین روز درس، سخنرانی مهمّی ایراد فرمودند که سوابق کثیف صدام و حزببعث و اهداف آنها را بیشتر روشن نمود و همان زمان از صدای جمهوری اسلامی پخش گردیدو تأثیر بسزایی هم بر جای گذاشت.


ج) خضوع و خشوع در عبادت

معظم له در نماز و سایر عبادات، خضوعی خاص دارند همانطور که در هنام ذکر مصائباهل بیت (علیهم السلام) مخصوصاً حضرت سید الشهداء (علیه السلام) نیز حال خوشی دارندو باران اشک از دیده هایشان روان است. بسیار رقیق القلب و سریع البکاء میباشند. درتمام ایام سوگواری و پنجشنبه هر هفته در منزل، اقامه عزا مینمایند که این مجالس ازمعنویت خاصی برخوردار است.

د) علاقه و اشتیاق شدید به تحقیق و تدریس

یکی از ویژگیها و امتیازات ایشان که میتوان گفت کم نظیر است، جدیت و تلاش بیوقفهای است که همگان را به تعجب وا میدارد. این خصیصه از بدوتحصیل و سالیانی دراز قبل،در ایشان به چشم میخورده است. اهل منزل بارها در دوران تحصیل و تدریس اشان، مشاهدهکرده اند که استاد شبانگاه به مطالعه پرداخته اند و با صدای مؤذن که اذان صبح رامیگفته است سر از کتاب و قلم برداشته اند.
هم دوره ایهای معظم له میگویند: "همواره استاد در حال مطالعه بودند و هیچگاه در جلسات و مهمانیها شرکت نمیکردندبلکه وقتشان منحصراً صرف امور علمی میگشت، چه در نجف و چه قبل از آن که در قم و درحجره بودند." خود ایشان گاهی میفرمودند:
"من چهل سال است که معنای تعطیلی رانفهمیده ام."
این مرجع عالیقدر در این سن، حاضر نیستند که لحظه ای را هدردهند و تمام ساعات عمرشان وقف تلاش علمی است و این سیره ی تمام مدت حیاتشان میباشد.همانگونه که در نجف اشرف از رفتن به هر گونه مجلس و برنامه ای خودداری میورزیدند وحتی بعد از درس چهارشنبه، گاهی تا شنبه از منزل بیرون نمیآمدند و مشغول نوشتن وتحقیق بودند. اکنون نیز با همان روحیه سرشار، به فضل الهی و توجهات امام عصر (عج)مشغول امور علمی هستند و تا چندی پیش علاوه بر دو درس خارج فقه و اصول که عمومیمیباشد درس خارج فقهی نیز در منزل داشتند که فضلاء را از محضرشان بهره مند مینمودنداین درس در گذشته حتی روزهای تعطیل و جمعه ها و ایام وفیات و تابستان برگزار میشدافزون بر این، ساعاتی را نیز به پاسخ استفتائات میپردازند و وقت دیگری را برای بحثو پاسخگوئی طلاب اختصاص داده اند و بقیه اوقات را به تحقیق و تألیف مباحث علمی رجالو فقه و اصول میگذرانند. و در حقیقت تمام شبانه روز (به استثنای ساعاتی اندک وکوتاه) در خدمت اسلام و مسلمین میباشند و ساعات استراحت و خواب بسیار کمی دارند واز غالب مواهب چشم پوشیده اند تا حداکثر بهره را از عمر شریفشان داشته باشند.

ه) نظم

یکی از خصوصیات و اوصاف سازنده ای که در موفقیت استاد عزیز (حفظه الله) نقشاساسی داشته است، نظم و برنامه ریزی دقیق ایشان است که در طول عمر پر برکت ویهمواره مورد عمل بوده است به طوری که تمام کارهایشان دارای وقت مخصوص و معین است وهیچگاه مشاهده نشده است که وقت خود را صرف امور خارج از برنامه ی علمی و درسینمایند و از این طریق، کمال استفاده را از اوقات خود مینمایند.

آثار:

1. ارشاد الطالب (تعلیقه چهار جلدی بر مکاسب محرمه شیخ اعظم انصاری "ره")
2. اسس القضاء والشهادات
3. طبقات الرجال که بحث وسیع رجالی است
4. تکمله منهاج الصالحین و تعلیقه بر آن
5. رساله ی توضیح المسائل
6. مسائل منتخبه
7. مناسک حج
8. حاشیه عروة الوثقی
9. حاشیه بر وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی "ره"
10. حدود
11. فی علم الاصول
12. فی علم الفقه
13. شرح کفایة الاصول
14. صراط النجاة در 6 جلد
15. قصاص
16. التهذیب در احکام حج
17. الأنوار الالهیة فی المسائل العقائدیة
18. رساله احکام بانوان
19. رساله احکام نوجوانان و جوانان
20. استفتائات جدید
21. چندین جزوه در موضوعات گوناگون
منبع :پایگاه اطلاع رسانی حوزه

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

وبلاگ آشـــــــــوب

همــــــه چـــــی بــــرای همــــــه چـــــی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو