پنجشنبه 19 مرداد 1391  07:36 ب.ظ    ویرایش: - -

كتابهای مدون
خداوند پاك و منزه، تعلیمات و اندرزها را به پیامبران و فرستادگان خود وحی فرمود: برخی از آنها در كتابهای تدوین شده اند، و نسبت به برخی دیگر اطلاعی در دست نیست. هر پیامبری حامل پیام و رسالتی خاص برای قوم خود بوده است.
(كان الناسُ أُمَّةً واحدةً فَبَعَثَ اللهٌ النّبییّنَ مُبَشِّرین وَمنذِرین و أنْزَلَ مَعَهُمْ الكتابَ بِالحَقِّ لَیُحْكَمُ بَیْنَ الناس فیما اختلفوا فیه)_(بقره:213)
"مردمان یك دسته بودند پس خداوند پیغمبران را بر انگیخت تا بشارت دهند و بتر سانند و كتاب (آسمانی) كه مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت دعوت می كرد بر آنان نازل كرد. تا در میان مردم راجع بدانچه اختلاف می ورزیدند، داوری كند."
(فان كَذّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ منْ قَبْلِكَ جاءُوا بِالبیَّناتِ وَالزّبُرِ وَالْكتاب المُنیر)_(آل عمران:184).
"پس اگر تو را تكذیب كردند، چه پیامبران زیادی پیش از تو تكذیب شده اند كه معجزات و دلائل روشن و كتابهای متقن و مشتمل بر وعظ و اندرز و كتاب روشنگر (راه نجات) با خود آورده اند."
كتابهای مدون آسمانی عبارتند از.................

كتابهای مدون
خداوند پاك و منزه، تعلیمات و اندرزها را به پیامبران و فرستادگان خود وحی فرمود: برخی از آنها در كتابهای تدوین شده اند، و نسبت به برخی دیگر اطلاعی در دست نیست. هر پیامبری حامل پیام و رسالتی خاص برای قوم خود بوده است.
(كان الناسُ أُمَّةً واحدةً فَبَعَثَ اللهٌ النّبییّنَ مُبَشِّرین وَمنذِرین و أنْزَلَ مَعَهُمْ الكتابَ بِالحَقِّ لَیُحْكَمُ بَیْنَ الناس فیما اختلفوا فیه)_(بقره:213)
"مردمان یك دسته بودند پس خداوند پیغمبران را بر انگیخت تا بشارت دهند و بتر سانند و كتاب (آسمانی) كه مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت دعوت می كرد بر آنان نازل كرد. تا در میان مردم راجع بدانچه اختلاف می ورزیدند، داوری كند."
(فان كَذّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ منْ قَبْلِكَ جاءُوا بِالبیَّناتِ وَالزّبُرِ وَالْكتاب المُنیر)_(آل عمران:184).
"پس اگر تو را تكذیب كردند، چه پیامبران زیادی پیش از تو تكذیب شده اند كه معجزات و دلائل روشن و كتابهای متقن و مشتمل بر وعظ و اندرز و كتاب روشنگر (راه نجات) با خود آورده اند."
كتابهای مدون آسمانی عبارتند از:
(انا أنزلنا التوراةَ فیها هُدًی وَنورٌ یَحْكَمُ بها النبیون الذین أسلَمُوا للذین هادُوا والربانیون والاحبارُ بِما اُسْتُحفِظوا مِنْ كتابِ الله و كانوا علیه شُهَداءَ)_(مائده:44)
"ما تورات را نازل كردیم كه در آن رهنمودی و نوری بود. پیامبرانی كه تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای یهودیان حكم می كردند. و نیز خدا پرستان و دانشمندان بدان حكم می كردند كه امانتداران و پاسداران كتاب خدا بودند."
(وما قَدَروا الله حَقَّ قَدَرِه اذ قالوا ما أَنْزَلَ اللهٌ عَلی بَشرٍ مِنْ شَیءٍ قُلْ مَنْ أنْزَلَ الكتابَ الذی جاءَ بِهِ مُوسی نُوراً وَهُدیً للناس تجعلونه قراطیس تُبَدُونها و تخفون كثیراً)_(انعام:91)
"كافران خدا را چنانكه باید نشناخته اند. وقتی كه می گویند: خداوند هیچ چیزی بر هیچ كس فرو نفرستاده است. ای پیامبر! به مشركان و یهودیانی (كه با آنان همصدایی می كردند) بگو: چه كسی كتابی را نازل كرده كه موسی آن را برای مردم آورده است و نور و هدایتی (راهنما) بوده است؟ (شما ای یهودیان) آن را در كاغذهایی می نویسید و آن قسمت را (كه به مصلحت شماست و آرزویتان می خواهد) نشان می دهید و بسیاری از آن را پنهان می كنید."
- انجیل كه بر حضرت عیسی (ع) نازل شد.
(وقفینا علی آثارهم بعیسی ابْن مَرْیَم مُصدقاً لَما بَیْنَ یَدیه مِنَ التُوراةِ وَ آتَیْناهُ الانْجیلَ فِیهِ هُدئً و نورٌ و مُصدّقاً لما بَیْنَ یدیه من التوراة وَ هدًی وَ موعِظَةً للمُتَّقین)_(مائده:46).
"و به دنبال آنان (پیامبران پیشین) عیسی پسر مریم را بر راه و روش ایشان فرستادیم كه تصدیق كنندگان توراتی بود كه پیش از او فرستاده شده بود، برای او انجیل نازل كردیم كه در آن رهنمود و نوری بود و تورات را تصدیق می كرد كه پیش از آن نازل شده بود و برای پرهیزكاران راهنما و پند دهنده بود."
- زبور كه بر حضرت داود (ع) نازل شد.
(وَآتَیْنا داوودَ زَبُوراً)_(اسراء:55)
"به داوود (ع) زبور عطا نموده ایم."
و صحف ابراهیم و موسی از جمله آن است.
(أم لم یُنَبَّأْ بما فی صُحُف موسی و ابراهیم الذ وَفَّی الا تزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخْرى، و أَنْ لَیْسَ للانسان الا ما سعی و أن سعیه سوف یُرى. ثُمَّ یُجزاهُ الجزاءَ الأوفی و أنَّ الی ربكَ المُنتهی)_(نجم:36-42).
"بدانچه در تورات موسی بوده است، مطلع و با خبرش نكرده اند؟ یا از آنچه در صحف ابراهیم بوده است مطلع و با خبرش نكرده اند، ابراهیم به بهترین وجه ادا كرده است كه هیچ كس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی كشد و اینكه برای انسان پاداش و بهره ای نیست جز آنچه كه خود كرده است و برای آن تلاش نموده است و اینكه قطعاً سعی و كوشش او دیده خواهد شد، سپس سزا و جزای كافی داده می شود و اینكه پایان راه قطعاً به خدا منتهی می شود."
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزكی و ذكر اسمَ ربه فصلی بل تُؤْثِرُونَ الحیاةَ الدنْیا والآخرَةُ خیرٌ و أبْقى، انَّ هذا لفی الصُّحُف الأولى صُحُفِ ابراهیمَ و مُوسی)_(أعلی:14-19)
"قطعاً رستگار می گردد كسی كه خویشتن را پاكیزه دارد. و نام پروردگار خود را ببرد و نماز بگزارد و فروتنی كند. بلكه زندگی دنیا را ترجیح می دهند و بر می گزینند. در حالی كه آخرت بهتر و پاینده تر است. این در كتابهای پیشین بوده است (از جمله در) كتابهای ابراهیم و موسی".
ابو ذر غفاری (رض) روایت می كند كه:"گفتم: ای رسول خدا! صحف ابراهیم چه بوده است؟
فرمود: در آن همه امثال و پند بود:
ای پاد شاه قدرتمند، چیره دست و مغرور! من ترا برای گرد آوری دنیا بر نینگیختم. بلكه ترا بر انگیختم تا دعای ستمدیده را به من برسانی. بدرستی كه من دای مظلوم را، هر چند كافی هم باشد، رد نخواهم كرد.
بر انسان عاقل و دور اندیش لازم است كه زندگی اش را به ساعتهای مختلفی تقسیم بندی كند. و آن را به موارد زیر اختصاص دهد: ساعتی با خدا راز و نیاز كند و ساعتی خود را مورد باز خواست قرار دهد. و ساعتی در باره ی آفریده های خداوند بیاندیشد. و ساعتی را به غذا خوردن و تغذیه صرف كند.
و بر انسان عاقل و دور اندیش لازم است، جز برای سه چیز، بار سفر برنبندد:
1- برای كسب اعمال خیر و اندوخته قیامت.
2- كسب معاش و هزینه زندگی.
3- كسب لذتهای مشروع و خدا پسندانه.
انسان عاقل باید، زمان شناس، با شخصیت، و دارای عفت كلام باشد، بیشتر از آنچه می گوید، عمل كند و جز به نیكی سخن نگوید.
گفتم: ای رسول خدا! صحف موسی (ع) چه بوده است؟
فرمود: تمامی پند و اندرز بود.
از كسی در شگفتم كه به مرگ ایمان دارد و بعد شادمان می شود.
و از كسی تعجب می كنم كه به آتش جهنم یقین دارد و بعد سرمستانه لبخند می زند.
و از كسی در شگفتم كه به قضا و قدر ایمان دارد و بعد بی تابی می كند.
و از كسی در شگفتم كه دنیا و بیوفائیش را نسبت به مردمان می بیند؛ ولی به آن دل می سپارد.
و از كسی در شگفتم كه به حسابرسی و باز خواست روز قیامت ایمان دارد؛ ولی برایش نمی كوشد.
گفتم: ای رسول خدا! مرا وصیت كن. فرمود: ترا به تقوا پیشگی و ترس از خدا وصیت می كنم. بدرستی كه تقوی سرلوحه ی تمام كارها است.
گفتم: مرا بیشتر نصیحت فرما. فرمود: قرآن را تلاوت كن و به ذكر خداوند مشغول شو. حقیقتاً كه آن، روزنه ی نور و روشنایی تو در زمین و ذخیره ات در آسمان است. گفتم: ای رسول خدا (ص)! ادامه بده.
فرمود: بر تو بادا جهاد در راه خدا. پدرستی كه جهاد، رهبانیت امت من است.
گفتم: ای رسول خدا! ادامه بده.
فرمود: نیازمندان را دوست بدرا و با آنان همنشینی داشته باش.
گفتم ای رسول خدا! ادامه بده.
فرمود: همیشه به افراد سطح پایین تر از خود بنگر. و به بالاتر از خودت چشم مدوز. این شایسته تر است بر تو تا نعمت خدا را سبك نشماری.
گفتم: ای رسول خدا! ادامه ده.
فرمود: حق بگو، هر چند تلخ باشد.
گفتم: ای رسول خدا! ادامه بده.
فرمود: آنچه را در نفس خود داری به دیگران مگو و آنچه را خود انجام می دهی به مردم انتصاب مده برای علم و دانش تو كافی است اینكه چیزی كه خود نمی دانی، آنرا از میان مردم بشناسی.
سپس با دست به شانه ام زد و فرمود: ای ابو ذر! هیچ عقلی مثل تدبیر نیست و هیچ ورع و پرهیزكاری چون بازداشن و خود داری از گناهان نمی باشد و هیچ شرف و بزرگی به پایه ی خلق و خوی نیكو نمی رسد.
قرآن كریم آخرین كتاب نازل شده ی آسمانی است:
(اللهُ لا الهَ الا هُوا الحیُّ القیومُ نزَّلَ عَلیْكَ الكتابَ بالحق مُصدقاً لما بین یدیه و أنزل التوراة والانجیل من قبل هدىً للناس و أنزل الفرقان)_(آا عمران:2 ، 3، 4).
"جز خدا، خدا ینیست و او زنده و متصرف (در كا رو بار جهان) است. كتاب (قرآن) را بر تو نازل كرده است كه مشتمل بر حق است و تصدیق كننده ی كتابهایی است كه قبل از آن بوده اند و خداوند پیش از آن، تورات را (بر موسی) و انجیل را (بر عیسی) نازل كرده است. پیش (از قرآن، تورات و انجیل را نازل كرده است) جهت رهنمود مردمان و جدا سازندگان (حق از باطل) را فرو فرستاده است."

مزایای قرآن
قرآن كریم ویژگیها و مزایای دارد كه او را از سایر كتابهای آسمانی پیشین جدا می سازد و آن عبارتند از:
1- متضمن چكیده و خلاصه ی تمام تعالیم الهی می شود كه تورات و انجیل و سایر كتابهای آسمانی و توصیه های الهی بر آن تأكید داشته اند و مأموریتش شامل: حاكمیت حق، یكتا پرستی، ایمان به پیامبران، تصدیق روز جزا، وجوب بر پایی حق، اجرای عدالت و داشتن فضایل اخلاقی می شود.
(و أنزلْنا إلیكَ الْكتابَ بالحقِّ مُصدقاً لما بَیْنَ یَدَیْهِ مَنْ الكتاب مُهیْمِناً علیه. فاحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللهٌ و لا تتبِعْ اهواءَهُمْ عما جاءَكَ مَنَ الْحق لكُلٍّ جَعَلْنا منكم شرْعَةً و منهاجاً)_(مائده:48)
" و بر تو كتاب را نازل كردیم كه ملازم حق و موافق و مصدق كتابهای پیشین (آسمانی) و شاهد و حافظ آنهاست، پس میان آنان بر طبق چیزی داوری كن كه خدا بر تو نازل كرده است و بخاطر پیروزی از امیال و آرزوهایشان از حق و حقیقتی كه برای تو آمده است روی مگردان. برای هر ملتی از شما راهی و برنامه ای قررا داده ایم".
یعنی، خداوند، قرآن كریم را بر پیامبر نازل كرد كه ملازم حق، نگهبان و تصدیق گر كتابهای آسمانی باشد كه بر پیامبران گذشته وحی فرمود تا حقایق موجود در آنها را تأیید و موارد دخل و تصرف و تحریفات انسان را در آنها روشن كند. سپس به پیامبرش فرمان می دهد تا بین مردم، اعم از مسلمانان و اهل كتاب، مطابق آیات قرآن كریم داوری كند و از هوا و هوس و آرزوهایشان اجتناب ورزد.
خداوند پاك و منزه، برای هر ملتی، شریعت و احكام عملی ویژه و متناسب با استعدادهای آن ملت قرار داده است. اما اصول عقاید، عبادات، آداب و رسوم، حلال و حرام و مسایلی كه اختلاف زمان و مكان در آنها دخالتی ندارد. در تمام آیین ها و شریعتهای آسمانی یكسان می باشد.
(شرع لكم من الدین ما وصى به نُوحاً والذی أویحنا الیك وما وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه)_(شوری:13)
"خداوند آیین را برای شما بیان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصیه كرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده ایم. دین را پا برجا دارید و در آن تفرقه نكنید و اختلاف نورزید."
سپس، با آمدن اسلام و آوردن احكام تازه، جاوید و قابل تطبیق در هر زمان مكان، احكام عملی شریعتهای آسمانی گذشته منسوخ شد و عقیده ی رسمی و برنامه ی زندگی تمام مردم دنیا یكی اعلام گردید.
2- تعالیم قرآن، آخرین كلام خداوند، برای هدایت بشریت است. و خداوند اراده فرموده تا در طی قرون و روزگار و تا آخر زمان، باقی بماند؛ بنا بر این خود حافظ و نگهبان آن می باشد و از تحریف، تبدیل، دخل و تصرف و دست اندازیهای دیگران در آن، جلو گیری می كند.
(وانه لكتابٌ عزیز لا یأتیه الباطِلُ مِنْ بین یدیه ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حكیم حمید)_ (فصلت:41-42).
"قرآن كتاب ارزشمند و بی نظیری است. هیچگونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی گردد. قرآن فرو فرستاده ی یزدان است كه با حكمت و ستوده است".
(انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون)_(الحجر:9)
"ما خود قرآن را فرستادیم و ما خود پاسدار آن می باشیم".
و هدف این است كه حجت خدا بر مردمان، همچنان استوار باقی بماند تا خداوند زمین و موجودات را پس گیرد.
3- همین قرآن كه خداوند اراده فرموده تا جاویدان بماند؛ نمی توان تصور كرد روزی فرا برسد كه علم و دانش بشری بتواند به حقیقتی دست یابد كه با حقایق آن در تضاد باشد.
قرآن كلام خداست و جهان هستی عمل او. عمل و گفته خداوند هرگز مخالف یكدیگر نمی باشد؛ بلكه، همدیگر را تأیید و تصدیق می كنند. به همین خاطر اكتشافات علمی بشر، روز به روز حقایق قرآن را بیشتر مورد تصدیق خود قرار می دهند.
خداوند پاك و منزه می فرماید:
(سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی أنفسهم حتی یتبین لهم انه الحق او لم یكف بربك أنه علی كل شیءٍ شهید)_(فصلت:53)
"ما هر چه زود تر دلایل و نشانه های خود را در اقطار و نواحی و در داخل و درون خود شان به آنان نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشكار گردد كه اسلام و قرآن حق است... آیا تنها این بسنده نیست كه پروردگارت بر هر چیز حاضر و گواه است".
3- خداوند می خواهد تا كلامش پخش شده و به گوش و عقول همگان برسد و به صورت عملی پیاده گردد. چنین چیزی امكان پذیر نخواهد شد؛ مگر اینكه آموزش، حفظ، فهم و یادگیری آن آسان باشد. به همین خاطر، قرآن آسان می باشد و مردم در فهمیدن، دریافت، عمل و پیاده كردن آن، با مشكل و سختی روبرو نمی شوند.
(ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مُدكر)_(القمر:17)
"ما قرآن را آسان ساختیم. آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده ای هست؟".
نشانه ی سادگی و آسان بودنش این است كه مردان، زنان، كودكان، بزرگان، ثروتمندان و نیازمندان آن را از بر كرده و در خانه ها و مساجد تلاوت می كنند و پیوسته صدای تلاوت قاریان، در هر ناحیه ای از نواحی دنیا به گوش می رسد. هیچ كتابی تاكنون نتوانسته است در این مورد، به پایه ی قرآن برسد.
و هیچ كتاب دیگری در دنیا از جهت هدایت بخشی، ارزش، تأثیر گذاری، موضوع و اهداف عالی و بلند با قرآن قابل مقایسه نبوده و نخواهد بود. بنا بر این قرآن، بطور مطلق بهترین، بزرگترین و شریفترین كتابها است.

تحریف تورات
اعتقاد به تورات، كتاب آسانی حضرت موسی، ركنی از اركان ایمان است و خداوند آن را ستایش كرده و فرموده است كه در آن نور هدایت الهی موجود می باشد.
(ولقد آتینا موسى و هرون الفرقان و ضیاء و ذكراً للمتقین)_ (انبیاء:48)
"ما به موسی و هارون (كتاب تورات) دادیم جدا سازنده ی (حق از باطل بود) و نور پند و اندرز پرهیزكاران (به شمار می آمد)".
ولی آن كتاب تورات كه بر حضرت موسی نازل شد، امروزه موجود نیست. و همه بر این موضوع واقفند.
اما كتاب توراتی كه امروز بین مردم متداول است، كاملاً تحریف شده و بیش از یك نویسنده دارد و در زمانهای مختلفی نگاشته شده است. استاد بزرگ و فقید، محمد فرید وجدی می گوید: توراتی كه نزد مسیحیان متداول است با توراتی كه یهودیان دارند، خالفت دارد و یكی نیستند و همین مسأله دلیل حسی و نشانه روشنی بر تحریف تورات می باشد.
قرآن كریم تحریف تورات را تأیید می كند و یهودیان را به خاطر دست كاری، تغییر و تبدیل تورات، مورد سرزنش قرار می دهد.
(أفتطمعُون أَنْ یُؤمنوا لكم و قد كان فریقٌ منهم یسمعون كلامَ الله ثمّ یحرفونَهُ من بَعْد ما عقلوهُ و هُمْ یعلمون)_(بقره:75)
"آیا امید وارید كه به شما ایمان بیاورند بااینكه گروهی از آنان سخنان خدا را (در تورات) می شنیدند و پس از فهمیدن كامل آن، دست به تحریفش می زدند؟ و حال آنكه علم و اطلاع داشتند".
آنان بر تحریف كتاب خدا جرأت پیدا كردند تاحقایق موجود در آن را پنهان نگه داشته و سفارشات و توصیه های خداوند در تورات را به بوته ی فراموشی بسپارند.
(وَمِنَ الذین هادوا یُحرِّفون الكلم من مواضِعِه)_(نساء:46).
"برخی ازیهودیان سخنان را از جاهای خود منحرف می گردانند".
قرآن، تورات متداول و تحریف شده ی امروزی را همان تورات موسی (ع) كه حامل نور و هدایت باشد، نمی داند در همین تورات، خداوند با صفاتی ذكر شده كه شایسته ی مقام و عظمت و كبریای اش نیست. و همین مسأله اولین دلیل بر صحت فرموده ی قرآن كریم می باشد. در كتاب تورات، سفر تكوین چنین می خوانیم:
(3: 22) "و قال الرب الا له هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا بالخیر و الشر" خدای پروردگار گفت: آن اسنان مانند یكی از ما برخیر و شر آگاه شد.
و در (6 :6) می گوید: پروردگار بر عمل انسان غمگین شد و از ته دل بر عملكرد خود تأسف خورد.
آیا معقول است كه چنین مطالبی را سخن خداوند بدانیم؟ و آیا نسبت دادن غم و اندوه و تأسف و پشیمانی بر خداوند درست است؟
همانطور در تورات، پیامبران خدا با صفات و خصوصیاتی ذكر شده اند كه با مقام رفیع، بزرگی، شرافت، عصمت و اخلاق شایسته آنان منافات دارد. می گویند: حضرت ابراهیم (ع) دروغگوست. حضرت لوط (ع) با دخترش مرتكب عمل منافی عفت گشت، هارون (ع) اسرائیلیان را به گوساله پرستی فرا خوانده، داود (ع) با همسر اوریا زنا كرد و سلیمان (ع) به خاطر خشنودی همسرش بت ها را پرستید.
آیا دلیلی قوی تر و روشن تر از این، برای تحریف می توان یافت؟ ناقدان اصلاحگر یهودی، خود را در تنگنای عجیبی دیدند و سر انجام به این حقیقت اعتراف كردند كه:
تورات تحریف شده است. و این رسوایی را "حاخام باریزا جولیان" در كتابش آورده است.

تحریف انجیل
انجیلی كه بر حضرت عیسی (ع) نازل شد مانند تورات موسی (ع) هر دو كلام خدا و حاوی نور و هدایت الهی بودند؛ جز اینكه آفت تحریفی كه دامنگیر تورات شدو به انجیل هم سرایت نمود و آنهم دچار تحریف گردید:
(ومن الذین قالوا انا نصاری أخَذْنا میثاقَهُم فَنَسُوا حظّاً مما ذُكِّروا بهِ فأغْرینا بینهم العداوة و البغضاء الی یوم القیامة و سوف ینبئُهُم اللهُ ما كانوا یصنعون. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسُولُنا یُبین لكم كثیراً مما كنتم تُخفون من الكتاب و یعفو عن كثیر)_ (مائده:14)
"و از كسانی كه می گویند، مسیحی هستیم پیمان گرفتیم. اما آنان قسمت قابل ملاحظه ای از آنچه بدانان تذكر داده شده بود به دست فراموشی سپردند؛ لذا به پاداش آن تا دامنه ی قیامت، میان ایشان كینه و دشمنی افكندیم و خداوند (در آن روز) ایشان را از آنچه كرده اند آگاه ساخت".
برای صحت این ادعا كافی است بدانیم كه امروزه میان مسیحیان چهارگونه انجیل متداول است كه از میان هفت نوع انجیل انتخاب گردیده و تمام این انجیلها به شرح زندگانی و سیره ی حضرت عیسی (ع) پرداخته است. مؤلفانشان مشخص و اسامی آنها موجود می باشد. منتقدان مسیحی شخصاً اعتراف نموده اند كه افكار و عقاید موجود در انجیل، همه رأی و دیدگاه "بولس" است و هیچكدام از حواریین، نزدیكان و شاگردان حضرت عیسی (ع) در تنظیم آن دخالتی نداشته اند.
در كتابخانه ی یكی از فرمانروایان پاریس، نسخه ای از انجیل (برنابه) یافت شد كه چاپخانه (المنار) آن را به عربی ترجمه كرد و به چاپ رسانید، در حالیكه با چهار انجیل موجود، تفاوت بسیار زیادی دارد.

معنی اینكه قرآن كتابهای آسمانی پیشین را تصدیق می كند چیست؟
وقتی كه تحریف تورات و انجیل بدون هیچ شك و تردیدی، با نص قرآن از یك طرف و دلایل حسی و ظاهری از طرف دیگر، به طور كامل و حقیقی ثابت شد، پس اینكه قرآن نازل شده تا كتابهای آسمانی پیشین را مورد تصدیق قرار دهد، به چه معنی است؟ جواب این است كه قرآن آمده تا حقایق موجود در آنها از قبیل: یكتا پرستی، ایمان به پیامبران، روز جزا و مراعات حق و عدالت و داشتن اخلاق شایسته، مورد تصدیق و تأیید خود قرار دهد. و در عین حال، لغزشها، اشتباهات، تحریف، دستكاریها و انحرافات موجود در آنها را هم بیان می نماید.
هنگامی كه روحانیون مذهبی در كتابهای آسمانی دخل و تصرف كردند و اشتباهات و خطاهای خود را به نام دین و خدا، بر مردم تحمیل نمودند، قرآن عقیده ی حق را ظاهر و آشكار نمود و از همین جا بود كه قرآن با تورات و انجیل برخورد پیدا كرد.
(قُلْ یا اَهْلَ الكتابِ لستُمْ علی شیءٍ حتی تقیموا التوراةَ والانجیلَ و ما اُنزِلَ الیكم من رَبِّكم)_(مائده:68).
"(ای پیامبر) بگو: ای اهل كتاب شما بر هیچ (دین صحیحی از ادیان آسمانی پایبند) نخواهید بود مگر آنكه تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان برایتان نازل شده است، بر پا دارید.".
تا موقعی كه گرد و غبار آن تحریف و تقلب ها، از دامنش سترده نشود، برپایی آن غیر ممكن خواهد بود.

راه رسیدن به حقیقت
هر كس كه جوینده ی حقیقت است و می خواهد به سر چشه پاك و بی آلایش تعالیم الهی دست رسی پیدا كند، جز قرآن راه دیگری وجود ندارد. قرآن كریم تنها كتاب آسمانی است كه تعالیم و اصول آن محفوظ و سالم باقی مانده است. مردم آن را از محمد (ص) گرفته اند و او (ص) از جبرئیل و جبرئیل هم از خداوند دریافت داشته است. هیچ كتاب دیگری چنین موقعیتی نداشته و ندارد: جامع بهترین اصول، ایدئولوژی، برنامه و تعلیمات منظم و دقیق می باشد و شامل تمام نیازمندیهای عقیدتی، فكری، عبادات، آداب و رسوم، معاملات، برپایی نظم، حكومت و بشریت است. اخلاق فرد را تزكیه كرده و از او انسان كاملی می سازد. به تشكیل خانواده و جامعه سالم می پردازد. حكومت عادلی بر قررا می كند تا بتواند حق و عدالت را اجرا نموده و ظلم و ستم و زور گویی را از بین ببرد. در واقع قرآن، تنها وسیله ممكن برای تحقق امر خلاف و وراثت در زمین می باشد.
(قد جاءكم مَن الله نورٌ و كتابٌ مبینٌ. یهدی بهِ اللهُ منِ اتبع رضوانهُ سُبلَ السلام و یُخرجُهُم من الظلمات الى النور باذنِهِ و یهدیهم اِلى صراطٍ مستقیم)_ (مائده:16)
"از سوی خدا نوری (پیامبر) و كتاب روشنگری به پیش شما آمده است. خداوند با آن كسانی را به راههای امن و امان هدایت می كند كه جویای خوشنودی او باشند و با مشیت و فرمان خود، آنان را ا تاریكیهای (كفر و جهل) بیرون می آورد و به سوی نور (ایمان و علم) می برد و ایشان را به راه راست رهنمود می شود".


منبع : jeen-rooh.blogfa.com

   


نظرات()  
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

وبلاگ آشـــــــــوب

همــــــه چـــــی بــــرای همــــــه چـــــی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات